Komunikat nr 1

Komunikat nr 1

XXX Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej

16 – 18.09.2022r.

Komitet Organizacyjny

Marek Sikorski – Prezes SL SALOS RP w Bydgoszczy

Ks. Krzysztof Rudziński – Proboszcz Parafii św. Marka w Bydgoszczy

Ks. Mariusz Kowalski – Dyrektor ZS TS Collegium Salesianum w Bydgoszczy

 

Celem głównym XXX Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Bydgoszczy, jest stworzenie młodzieży salezjańskiej możliwości rywalizacji sportowej i budowania przez sport nowego świata, opartego na humanizmie i personalizmie, respektując takie fundamentalne wartości jak: pokój, przyjaźń, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, godność osoby, solidarność i zasady fair play. 

 

Szczegółowe cele Igrzysk:

sportowy – rywalizacja sportowa młodzieży salezjańskiej z całej Polski i wyłonienie najlepszych,

kulturowy – wymiana wartości pomiędzy przedstawicielami różnych miejscowości,

poznawczy – poznanie tradycji i historii Miasta Bydgoszczy i dzielnicy Fordon,

promocyjny – ukazanie historycznych, gospodarczych, turystycznych, sportowych i rozrywkowych walorów Miasta Bydgoszcz i dzielnicy Fordon,

integracyjny – zawarcie znajomości i przyjaźni, ważnych z punktu widzenia integracji Polaków w wymiarze ogólnopolskim,

wychowawczy – przygotowanie do życia w zgodzie z podstawowymi wzorami i normami społecznymi,

religijny – stworzenie ogólnopolskiej wspólnoty młodych realizujących swe posłannictwo w oparciu o ewangeliczne zasady i wskazania ks. Bosko.

 

Bloki programowe Igrzysk

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej  współtworzą trzy następujące bloki programowe: 

  1. Sportowy.
  2. Kulturalny.
  3. Religijny.

Ad.1. Rozgrywki sportowe są prowadzone wśród dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

1. Kat. „A”. rocznik 2005 – 2006

2. Kat. „B”. rocznik 2007 – 2008

3. Kat. „C”. rocznik 2009 – 2010

4. Kat. „D” rocznik 2011 i młodsi

Rozgrywki są prowadzone w następujących dyscyplinach sportowych:

Koszykówka dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”.

Koszykarskie trójki dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B” i „C”.

Piłka nożna 11-osobowa dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B” i „C”. 

Piłka nożna 6-osobowa dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B”,,C” i ,,D”.

Piłka ręczna dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”. 

Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców kat. „A” i „B”.

Mini siatkówka dziewcząt i chłopców kat. „C”.

Tenis stołowy (gra pojedyncza i podwójna) dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B” i „C”.

Ad.2. Blok kulturalny współtworzą uroczystości otwarcia i zakończenia OIMS, poznanie historii miasta i tradycji regionu, wymiana wartości między uczestnikami OIMS, występy zespołów młodzieżowych itp.

Ad.3. Blok religijny współtworzą uroczysta Msza św., modlitwy w grupach, nawiedzenia sanktuariów miasta i regionu, słówka na dobranoc.

W Igrzyskach uczestniczy młodzież (dziewczęta i chłopcy) zrzeszeni w Stowarzyszeniach Lokalnych SALOS lub w innych dziełach salezjańskich.

 

Zasady uczestnictwa w igrzyskach

W OIMS w każdej dyscyplinie i każdej kategorii wiekowej uczestniczy do 12 zespołów, które uzyskały kwalifikacje podczas inspektorialnych igrzysk młodzieży salezjańskiej i zostały zaakceptowane przez zarząd stowarzyszenia inspektorialnego SALOS. Gospodarzom OIMS przysługuje prawo wystawienia dwóch zespołów (bez eliminacji) w każdej dyscyplinie i kategorii wiekowej. 

SI SALOS inspektorii krakowskiej – 2 zespoły.

SI SALOS inspektorii pilskiej – 2 zespoły.

SI SALOS inspektorii warszawskiej – 2 zespoły.

SI SALOS inspektorii wrocławskiej – 2 zespoły.

SI SALOS inspektorii warszawsko-wrocławskiej sióstr – 2 zespoły.

SL SALOS lub SI SALOS (gospodarze) – 2 zespoły.

W przypadku, gdy nie ma kompletu drużyn obowiązkiem organizatora jest zaproszenie (w porozumieniu z SALOS RP) drużyn, które nie zakwalifikowały się do OIMS, ale z różnych względów zasługują na to wyróżnienie i udział w OIMS. 

W OIMS mogą uczestniczyć:

Członkowie SALOS posiadający kartę zawodnika (licencję) w danej dyscyplinie sportu i uczestniczący w rozgrywkach ligowych jako SALOS, organizowanych przez związki sportowe (nie dotyczy zawodników przebywających na czasowym wypożyczeniu do innego klubu).

Członkowie SALOS, którzy wcześniej reprezentowali inne stowarzyszenie w tej samej dyscyplinie sportu, po rocznej karencji od zakończenia udziału w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe.

Członkowie SALOS, którzy spełniają wymagania wiekowe, podane w komunikacie przez organizatora igrzysk.

Zawodnik może być zgłoszony i brać udział w jednej dyscyplinie sportu i jednej kategorii wiekowej.

Warunkiem dopuszczenia do OIMS jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:

Listy zawodników , poświadczonej przez trenera zespołu i prezesa SL SALOS.

Oświadczenia (zgody) rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych , a w przypadku posiadania licencji zawodniczej – książeczki zdrowia.

Legitymacji SALOS.

Legitymacji szkolnej.

Wszyscy uczestnicy OIMS są ubezpieczeni przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z igrzysk.

Każdy zespół winien mieć dwa komplety koszulek w różnych kolorach. Koszulki winny posiadać numery, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskich związków sportowych.

 

System rozgrywek OIMS

W grach zespołowych we wszystkich kategoriach wiekowych podział na grupy eliminacyjne zostanie dokonany podczas losowania przeprowadzonego przez sędziego głównego OIMS, prezesa stowarzyszenia lokalnego (organizatora) i prezesa stowarzyszenia inspektorialnego SALOS na 14 dni przed terminem igrzysk.

Igrzyska w grach zespołowych rozgrywane są według następującego systemu:

W rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów:

Cztery grupy (A, B, C, D) (3+3+3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach grają: A3 z B3 oraz C3 z D3. Następnie przegrani grają o 11 miejsce, natomiast wygrani grają o 9 miejsce.

2) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach grają: A2 z B2 oraz C2 z D2. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach grają: A1 z B1 oraz C1 z D1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 11 zespołów:

Cztery grupy (A, B, C, D) (3+3+3+2), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A, B i C) grają o 9 miejsce systemem „każdy z każdym”.

2) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach grają: A2 z B2 oraz C2 z D2. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach grają: A1 z B1 oraz C1 z D1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 10 zespołów:

Cztery grupy (A, B, C, D) (3+3+2+2), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 9 miejsce.

2) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach grają: A2 z B2 oraz C2 z D2. Następnie przegrani grają o 7 miejsce, natomiast wygrani grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach grają: A1 z B1 oraz C1 z D1. Następnie przegrani grają o 3 miejsce, natomiast wygrani grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 9 zespołów:

Trzy grupy (A, B, C) (3+3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A, B i C) grają o 7 miejsce systemem „każdy z każdym”.

2) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach (A, B i C) grają o 4 miejsce systemem „każdy z każdym”.

3) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach (A, B i C) grają o 1 miejsce systemem „każdy z każdym”.

Ostatnie z zaplanowanych spotkań rozgrywane jest w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 8 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (4+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły czwarte miejsca w grupach (A i B) grają o 7 miejsce.

2) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach (A i B) grają o 3 miejsce.

4) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach (A i B) grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 7 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (4+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyna, która zajęła czwarte miejsce w grupie A zajmuje 7 miejsce.

2) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

3) drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach (A i B) grają o 3 miejsce.

4) drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w grupach (A i B) grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów:

Dwie grupy (A i B) (3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”. 

Dalsza faza rozgrywek: 

1) drużyny, które zajęły trzecie miejsca w grupach (A i B) grają o 5 miejsce.

2) półfinały: drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie B (A1 z B2); drużyna, która zajęła drugie miejsce w grupie A gra z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w grupie B (A2 z B1).

3) finały: drużyny, które przegrały w półfinale grają o 3 miejsce, natomiast drużyny, które zwyciężyły w półfinale grają o 1 miejsce.

Mecz o I miejsce odbywa się w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczy 5 zespołów:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. 

Drużyny które zajęły I i II miejsca, rozgrywają mecz finałowy w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczą 4 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”. 

Drużyny które zajęły I i II miejsca, rozgrywają mecz finałowy w niedzielę.

W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły:

Jedna grupa, w której spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, z rundą pierwszą i rewanżową. 

W rozgrywkach uczestniczą 2 zespoły:

Odbywają się trzy spotkania pomiędzy dwoma drużynami.

 

Igrzyska w tenisie stołowym rozgrywane są według następującego systemu:

W rozgrywkach uczestniczy 20-23 zawodników (-czek, par).

Cztery grupy (A, B, C, D) (5+5+5+5) lub (5+5+5+6) lub (5+5+6+6) lub (5+6+6+6), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą szóste miejsca w grupach grają o 21-23 miejsce systemem „każdy z każdym”. Dalsze gry systemem pucharowym według schematów A, B, C, D i E. Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą piąte miejsca grają o miejsca 17-20 (schemat E). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą czwarte miejsca grają o miejsca 13-16 (schemat D). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą trzecie miejsca grają o miejsca 9-12 (schemat C). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą w grupach miejsca pierwsze i drugie grają o miejsca 1-8 (schemat A). Zawodnicy (-czki, pary), którzy przegrali spotkania w pierwszej rundzie dalej grają o miejsca 5-8 (schemat B). W niedzielę rozgrywają spotkania zawodnicy (-czki, pary), którzy zakwalifikowali się do czwórki. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 16-19 zawodników (-czek, par).

Cztery grupy (A, B, C, D) (4+4+4+4) lub (4+4+4+5) lub (4+4+5+5) lub (4+5+5+5), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą piąte miejsca w grupach B, C i D grają o 17-19 miejsce systemem „każdy z każdym”. Dalsze gry systemem pucharowym według schematów A, B, C i D. Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą czwarte miejsca w grupach grają o miejsca 13-16 (schemat D). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą trzecie miejsca grają o miejsca 9-12 (schemat C). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą w grupach miejsca pierwsze i drugie grają o miejsca 1-8 (schemat A). Zawodnicy (-czki, pary), którzy przegrali spotkania w pierwszej rundzie dalej grają o miejsca 5-8 (schemat B). W niedzielę rozgrywają spotkania zawodnicy (czki, pary), którzy zakwalifikowali się do czwórki. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 12-15 zawodników (-czek, par).

Cztery grupy (A, B, C, D) (3+3+3+3) lub (3+3+3+4) lub (3+3+4+4) lub (3+4+4+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą czwarte miejsca w grupach grają o 13 miejsce systemem „każdy z każdym”. Dalsze gry systemem pucharowym według schematów A, B i C. Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą trzecie miejsca grają o miejsca 9-12 (schemat C). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą w grupach miejsca pierwsze i drugie grają o miejsca 1-8 (schemat A). Zawodnicy (-czki, pary), którzy przegrali spotkania w pierwszej rundzie dalej grają o miejsca 5-8 (schemat B). W niedzielę rozgrywają spotkania zawodnicy (-czki, pary), którzy zakwalifikowali się do czwórki. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 11 zawodników (-czek, par).

Trzy grupy (A, B, C) (3+4+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą czwarte miejsca w grupach B i C oraz trzecie miejsce w grupie A tworzą grupę i grają o 9 miejsce systemem „każdy z każdym”. Dalsze gry systemem pucharowym według schematów A i B. Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajmą w grupach miejsca pierwsze i drugie oraz trzecie w grupach B i C grają o miejsca 1-8 (schemat A). Zawodnicy (-czki, pary), którzy przegrali spotkania w pierwszej rundzie, dalej grają o miejsca 5-8 (schemat B). W niedzielę rozgrywają spotkania zawodnicy (-czki, pary), którzy zakwalifikowali się do czwórki. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 10 zawodników (-czek, par).

Dwie grupy (A i B) (5+5), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy zajęli w grupach miejsca piąte grają o 9 miejsce (A5–B5). Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca trzecie i czwarte grają o miejsca 5-8 według schematu: A3–B4 i A4–B3. Przegrani grają o 7 miejsce, a zwycięzcy o 5 miejsce. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca pierwsze i drugie grają według schematu: A1–B2 i A2–B1. Przegrani grają o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy o 1 miejsce. W niedzielę rozgrywane są spotkania o 3 i o 1 miejsce. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 9 zawodników (-czek, par).

Dwie grupy (A i B) (4+5), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnik (-czka, para), który zajął w grupie B miejsce piąte, zajmuje 9 miejsce. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca trzecie i czwarte grają o miejsca 5-8 według schematu: A3–B4 i A4–B3. Przegrani grają o 7 miejsce, a zwycięzcy o 5 miejsce. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca pierwsze i drugie grają według schematu: A1–B2 i A2–B1. Przegrani grają o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy o 1 miejsce. W niedzielę rozgrywane są spotkania o 3 i o 1 miejsce. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 8 zawodników (-czek, par).

Dwie grupy (A i B) (4+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca trzecie i czwarte grają o miejsca 5-8 według schematu: A3–B4 i A4–B3. Przegrani grają o 7 miejsce, a zwycięzcy o 5 miejsce. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca pierwsze i drugie grają według schematu: A1–B2 i A2–B1. Przegrani grają o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy o 1 miejsce. W niedzielę rozgrywane są spotkania o 3 i o 1 miejsce. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 7 zawodników (-czek, par).

Dwie grupy (A i B) (3+4), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca trzecie i czwarte tworzą grupę i grają o 5 miejsce systemem „każdy z każdym”. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca pierwsze i drugie grają według schematu: A1–B2 i A2–B1. Przegrani grają o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy o 1 miejsce. W niedzielę rozgrywane są spotkania o 3 i o 1 miejsce. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 6 zawodników (-czek, par).

Dwie grupy (A i B) (3+3), eliminacje w grupach systemem „każdy z każdym”, z grupy wychodzą dwaj pierwsi zawodnicy (-czki, pary). Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca trzecie  grają o 5 miejsce. Zawodnicy (-czki, pary), którzy w grupach zajęli miejsca pierwsze i drugie grają według schematu: A1–B2 i A2–B1. Przegrani grają o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy o 1 miejsce. W niedzielę rozgrywane są spotkania o 3 i o 1 miejsce. Pozostałe gry w sobotę.

W rozgrywkach uczestniczy 3-5 zawodników (-czek, par).

Jedna grupa, system „każdy z każdym”. Kolejność ustala się na podstawie: ilości zwycięstw, wyniku pojedynku w bezpośrednim spotkaniu, ilości zdobytych setów, ilości straconych setów. Wszystkie spotkania rozgrywane są w sobotę.

 

Terminy zgłoszeń do igrzysk

Organizator OIMS do 15 listopada przesyła do SALOS RP, wszystkich SI SALOS oraz zamieszcza na stronie igrzysk w Internecie komunikat nr 1.

Prezesi SL SALOS, z akceptacją prezesów SI SALOS, do dnia 30 czerwca przesyłają zgłoszenia wstępne (wzór nr 1) do organizatora OIMS. Zgłoszenie jest równoznaczne z rezerwacją miejsc noclegowych, wyżywienia itp.

Organizator OIMS do dnia 31 lipca wysyła do SALOS RP, SI SALOS, SL SALOS mających prawo uczestnictwa w OIMS oraz zamieszcza na stronie igrzysk w Internecie komunikat nr 2, w którym między innymi potwierdza przyjęcie zgłoszenia i informuje o wszystkich sprawach organizacyjnych.

SL SALOS mające prawo uczestnictwa w OIMS do dnia 31 sierpnia przesyłają na adres organizatora ostateczne zgłoszenie (wzór nr 2).

 

Komisja Weryfikacyjna

W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą:

Sędzia główny OIMS – przewodniczący.

Przedstawiciel SI SALOS organizatora igrzysk – zastępca przewodniczącego.

Przedstawiciel komitetu organizacyjnego igrzysk – sekretarz.

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym zespołem uczestniczącym w OIMS (trener, kierownik, opiekun, duszpasterz itp.).

Kierownicy zespołów biorących udział w OIMS zobowiązani są do przedłożenia w biurze igrzysk przed konferencją techniczną następujących dokumentów:  listy zawodników (-czek), zgody rodziców na udział w zawodach lub książeczek zdrowia. Dokumenty uczestników posiada kierownik zespołu lub trener i jest zobowiązany do ich okazania organizatorowi igrzysk na jego żądanie.

Pełna weryfikacja zespołów i zawodników powinna być zakończona do czasu rozpoczęcia zawodów. Zespoły, które nie przedłożą pełnej dokumentacji, mogą być niedopuszczone do udziału w igrzyskach, a ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Weryfikacyjna.

Komisja Weryfikacyjna może w trakcie trwania zawodów wnieść do niniejszego regulaminu zmiany i poprawki, które ze względu na nieprzewidziane okoliczności są konieczne. Takie zmiany zostaną opublikowane w komunikacie Komisji Weryfikacyjnej i będą miały moc natychmiastowej obowiązywalności. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Weryfikacyjnej.

 

Przerwanie rozgrywek 

W przypadku złej pogody, złego stanu boiska lub innych przyczyn losowych sędzia wyznaczony do prowadzenia zawodów ma prawo przerwać spotkanie lub nie dopuścić do rozgrywania spotkania.

 

Odwołania i protesty

W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna.

Odwołanie od wyniku spotkania winno być złożone w formie pisemnej w ciągu 90 minut od zakończenia spotkania przez kierownika lub trenera zespołu w biurze igrzysk. W odwołaniu należy wskazać popełnione błędy, które miały wpływ na końcowy wynik spotkania.

Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej OIMS można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP w terminie 14 dni od zakończenia OIMS, wpłacając jednocześnie kaucję w wysokości 200,-zł na konto SALOS RP. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi w całości. Odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej musi być złożone w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie i ewentualnie materiał dowodowy potwierdzający wystąpienie uchybienia. Odwołanie musi być podpisane przez kierownika lub trenera drużyny.

W skład Komisji Odwoławczej Zarządu SALOS RP wchodzą: prezes SALOS RP jako przewodniczący, wiceprezes SALOS RP jako wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny SALOS RP jako sekretarz.

 

Punktacja 

Podczas OIMS w grach zespołowych nie prowadzi się punktacji ogólnej SI SALOS i SL SALOS.

Podczas OIMS prowadzona jest klasyfikacja w poszczególnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

Podczas OIMS w tenisie stołowym prowadzi się punktację drużynową (łącznie dziewczęta i chłopcy, gry pojedyncze i podwójne) wg zasady: za 1 miejsce – n + 1, za 2 miejsce – n – 1, za 3 miejsce – n – 2 itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników biorących udział w konkurencji. O kolejności miejsc w punktacji drużynowej decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodników i zawodniczki SL SALOS (gra pojedyncza i podwójna). W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich itd.

 

Nagrody

Wszyscy uczestnicy OIMS (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, duszpasterze, siostry itd.) otrzymują jednakowe pamiątkowe pakiety (np. medal, koszulka, breloczek, długopis itp.).

Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych zawodnicy (-czki) otrzymują medale (złote, srebrne i brązowe) zaś drużyny puchary.

Wszystkie drużyny, zawodnicy (-czki) w tenisie stołowym (w grze pojedynczej i podwójnej) otrzymują dyplomy. 

Komisja Weryfikacyjna może wytypować drużyny do wyróżnienia pucharami: 

Fair Play. 

Dla drużyny potrafiącej tworzyć klimat radości młodzieżowej w duchu św. Jana Bosko.

Dla drużyny o najwyższych walorach kulturowych.

Komisja Weryfikacyjna może wyróżnić trenera / wychowawcę dyplomem za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. 

Zawody organizuje i za ich przebieg odpowiada SL SALOS oraz SI SALOS, które zostały zatwierdzone przez Zarząd SALOS RP jako organizatorzy OIMS.

 

Regulaminy techniczne

 

Koszykówka

* Mecze trwają 4 x 10 min. 

* Zespół może liczyć nie więcej niż 12 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

* Punktacja zgodna z regulaminem PZKosz.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZKosz.

 

Koszykarskie trójki

* Gra toczy się na połowie boiska do koszykówki. Spotkania mogą być rozgrywane zarówno w hali sportowej, jak i na przystosowanym do tego boisku Orlik 2012.

* Zawody są rozgrywane wśród dziewcząt i chłopców w trzech następujących kategoriach wiekowych: „A”, „B” i „C”.

* Drużyna składa się z 3 zawodniczek/zawodników + 1 rezerwowy. Drużynę reprezentuje dorosły opiekun i on kontaktuje się z organizatorami. Zawodnicy nie mogą zmieniać drużyny w trakcie trwania turnieju.

Przepisy gry.

 Gra toczy się na jeden kosz. Drużynę rozpoczynającą grę wyłania się przez losowanie. Zespół jest w posiadaniu piłki do momentu jej utraty lub oddania rzutu na kosz. Jeżeli piłka nie wpadnie do kosza, a z tablicy zbierze ją zawodnik drużyny atakującej, może on kontynuować akcję ponawiając rzut. Jeśli piłkę przejmie zawodnik drużyny broniącej, musi wyprowadzić piłkę za linię rzutów 6,75 m. Jeżeli zawodnik w trakcie wykonywania rzutu do kosza zostanie sfaulowany, piłka, niezależnie od tego, czy wpadnie do kosza czy nie, pozostaje w posiadaniu drużyny atakującej (nie ma rzutów wolnych).Zespół po zdobyciu punktów ma dalej prawo do posiadania piłki i organizacji kolejnej akcji ofensywnej.

Każdy celny rzut wykonany z odległości bliższej niż 6,75 metra od kosza ma wartość 1 punktu. Kosz uzyskany zza linii 6,75 m ma wartość 2 punktów. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników zabrania się zdobywania punktów tzw. „wsadem”, a punkty tak zdobyte unieważnia się i piłkę przyznaje drużynie przeciwnej. Mecz wygrywa zespół, który uzyska jako pierwszy 15 punktów, przy zachowaniu zasady dwupunktowej przewagi, np. 16-14; 17-15 itd. Mecz nie może trwać dłużej niż 15 minut. Jeżeli upłynie czas meczu, a żadna z drużyn nie uzyska wymaganych 15 punktów, to zaliczony zostanie aktualny wynik (nie ma zasady dwupunktowej przewagi). Jeżeli wynik jest w tym momencie remisowy, to zespoły rozgrywają dogrywkę do pierwszego zdobytego kosza. Dogrywkę rozpoczyna zespół, który był w posiadaniu piłki w momencie upłynięcia czasu gry. Jeśli żaden zespół nie był w posiadaniu piłki w momencie upłynięcia czasu gry, o posiadaniu piłki decyduje losowanie.

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania meczu do 10 minut i obniżenia limitu zdobywanych punktów potrzebnych do zwycięstwa, np. do 11 (z zachowaniem zasady o 2-punktowej przewadze), w sytuacji bardzo dużej liczby zgłoszonych drużyn lub niesprzyjających warunków atmosferycznych (przy grze na boisku Orlik 2012). Decyzję w tej kwestii podejmują sędziowie i organizator, po konsultacji z opiekunami.

 Mecz prowadzi jeden sędzia. Ma on obowiązek liczenia punktów oraz liczenia fauli zespołowych (nie liczy się fauli indywidualnych zawodników, z wyjątkiem dyskwalifikacji). Każdy zespół może bez konsekwencji popełnić 6 fauli drużynowych. Popełnienie 7 faulu i następnych skutkuje przyznaniem drużynie przeciwnej jednego rzutu wolnego (wartość tego rzutu to 1 punkt). Jeśli rzut ten będzie skuteczny, to zespół go wykonujący ma w dalszym ciągu prawo do posiadania piłki, jeżeli natomiast będzie on niecelny, to piłkę otrzymują zawodnicy drużyny przeciwnej (nie ma walki o zbiórkę po rzucie wolnym).

Zastosowanie mają również kary specjalne, tj. dodatkowy jeden rzut wolny podyktowany przez sędziego w przypadku orzeczenia faulu technicznego; dwa rzuty wolne, w sytuacji faulu niegodnego sportowca i dyskwalifikującego oraz kary administracyjne (zgodne z przepisami PZKosz) – w ich wyniku zawodniczka/zawodnik może zostać zdyskwalifikowany i usunięty z turnieju (wdanie się w bójkę, wulgarne słownictwo, spożycie alkoholu itp.) lub nieprawidłowego zgłoszenia. 

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo – 2 punkty.

Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

– Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

– Różnica punktów z bezpośrednich spotkań.

– Większa liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

Różnica punktów ze wszystkich spotkań.

 

Piłka nożna 11-osobowa

  • Czas gry wynosi:

Kat. „A” 2 x 40 min. z 10 min. przerwą.

Kat. „B” 2 x 30 min. z 10 min. przerwą.

Kat. „C” 2 x 20 min. z 10 min. przerwą.

W czasie meczu drużyna może dokonać dowolnej ilości zmian zawodników w tak zwanym „systemie hokejowym”.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodników oraz trener i kierownik.

Punktacja.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo – 3 punkty.

Za remis – 1 punkt.

Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

– Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

– Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

– Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

– Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

W przypadku remisu w grupie, w której grają dwa zespoły, o kolejności miejsc decydują rzuty karne. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności miejsc w grupie lub całym turnieju na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów.

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek (w konsekwencji 1 czerwonej) zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu.

Uwagi końcowe.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.

 

Piłka nożna 6-osobowa (futsal rozgrywany na boisku)

  • Czas gry wynosi:

Kat. „A” 2 x 20 min z 5 min. przerwą.

Kat. „B” 2 x 15 min. z 5 min. przerwą.

Kat. „C” 2 x 10 min. z 5 min. przerwą.

W czasie meczu drużyna może wymienić 6 zawodników.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników oraz trener i kierownik.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo  – 3 punkty.

Za remis – 1 punkt.

Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

– Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

– Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

– Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

– Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

W przypadku remisu w grupie, w której grają dwa zespoły, o kolejności miejsc decydują rzuty karne. Przepis ten stosuje się również w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kolejności miejsc w grupie lub całym turnieju na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów 

Zawodnicy grają w obuwiu piłkarskim miękkim, podeszwa buta z kołkami lanymi oraz w ochraniaczach podudzi.

Kary.

Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek (w konsekwencji 1 czerwonej) zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu.

Gra rozpoczyna się od środka, rzut z autu wykonywany jest nogą, nie obowiązuje przepis o spalonym, a rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPN.

 

Piłka ręczna

  • Czas gry wynosi:

Kat. „A” 2 x 20 min z 5 min. przerwą.

Kat. „B” 2 x 15 min. z 5 min. przerwą.

Kat. „C” 2 x 10 min. z 5 min. przerwą.

Zawodnicy w czasie meczu mogą być wielokrotnie wprowadzani do gry.

Każda drużyna może liczyć maksymalnie 14 zawodników oraz trener i kierownik.

O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

Za zwycięstwo – 3 punkty.

Za remis – 1 punkt.

Za przegraną – 0 punktów.

W przypadku uzyskania przez dwa lub trzy zespoły równej liczby punktów, o kolejności decyduje:

– Bilans punktów z bezpośrednich spotkań.

– Różnica bramek z bezpośrednich spotkań.

– Większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach.

– Różnica bramek ze wszystkich spotkań.

Zawodnicy grają w obuwiu sportowym miękkim.

Kary.

Zawodnik faulujący karany jest 2 minutami wykluczenia z gry. Trzecia kara czasowa dla zawodnika jest jednoznaczna z wykluczeniem z gry (czerwona kartka) oraz odsunięciem od następnego spotkania.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami ZPRP.

 

Piłka siatkowa

Wszystkie mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów, natomiast 3 set do 15 punktów. W przypadku uzyskania przez jedną z drużyn granicy 25 lub w 3 secie 15 punktów bez uzyskania przewagi 2 punktów, gra jest kontynuowana aż do uzyskania przez jedną z drużyn 2-punktowej przewagi.

Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

Punktacja zgodna z przepisami PZPS.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPS.

 

Mini siatkówka

Wymiary boiska: 7m x 7m.

Liczba zawodników (-czek): 4 zawodników (-czek)+ 2 rezerwowych (-e).

System rozgrywek.

Mecz rozgrywany jest do 2 wygranych setów do 21 punktów. W przypadku uzyskania przez jedną z drużyn granicy 21 punktów bez uzyskania przewagi 2 punktów, gra jest kontynuowana aż do uzyskania przez jedną z drużyn 2-punktowej przewagi.

Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony przez tego samego zawodnika, którego zmienił.

Zespół może liczyć maksymalnie 6 zawodników (-czek) oraz trener i kierownik.

Punktacja. zgodna z przepisami PZPS.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZPS.

 

Tenis stołowy

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w grach pojedynczych i podwójnych w kategorii „A”, „B” i „C” dziewcząt i chłopców.

Spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów. 

Każdy set rozgrywany jest do 11 punktów. 

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika (-czkę, parę) granicy 11 punktów bez uzyskania 2 punktów przewagi, gra toczy się dalej, aż do uzyskania 2-punktowej przewagi.

Spotkania o 3 miejsce i o 1 miejsce rozgrywane są do 3 wygranych setów.

Z każdej inspektorii może być zgłoszonych 3 zawodników (-czki), 3 pary w kat. „A”, „B” i „C” dziewcząt i chłopców, po 1 zawodniku (-czce) rezerwowym (-ej) w kat. „A”, „B” i „C” dziewcząt i chłopców.

Pary do gier podwójnych można dobierać tylko spośród zawodników (-czek) z tego samego SL SALOS.

Punktacja zgodna z przepisami PZTS.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminem ogólnym i przepisami PZTS.

 

Załączniki

  1. Zgłoszenie wstępne – do pobrania
  2. Zgłoszenie ostateczne – do pobrania
  3. Zgoda rodziców – do pobrania
No Comments

Post A Comment