Zawieszenie zajęć sportowych w bydgoskim SALOSie

Zawieszenie zajęć sportowych w bydgoskim SALOSie

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji, nowelizującym rozporządzenie MEN z 11 marca 2020r. ” w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″, zawieszamy zajęcia w bydgoskim SALOS-ie do dnia 20 kwietnia 2020r.
Zarząd SL SALOS RP w Bydgoszczy

No Comments

Post A Comment