Zajęcia sportowe w bydgoskim SALOSie w czasie pandemii

Zajęcia sportowe w bydgoskim SALOSie w czasie pandemii

Regulamin zajęć sportowych organizowanych przez SL SALOS RP w Bydgoszczy, z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego

  1. Na zajęcia sportowe organizowane przez trenerów bydgoskiego SALOSu, uczęszczają dzieci zdrowe (które nie wykazują objawów choroby zakaźnej).
  2. Z treningów nie mogą korzystać osoby, które mieszkają z osobami będącymi aktualnie na kwarantannie.
  3. Prezes SL SALOS RP i trenerzy mają wgląd do danych osobowych sportowców. Prowadzony jest zeszyt obecności.
  4. Prezes Stowarzyszenia  lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz kontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 112 i poinformuje POZ lub ambulatorium o możliwości zakażenia koronawirusem. O powyższym fakcie informuje rodziców którzy zobowiązani są przyjechać lub przyjść po dziecko.
  5. W razie chorób przewlekłych, które mogą mieć wpływ na ciężki przebieg COVID19, rodzic lub opiekun jest zobowiązany poinformować Prezesa bydgoskiego SALOSu przed rozpoczęciem zajęć.
  6. W budynku ZS TS Collegium Salesianum znajduje się pomieszczenie w razie konieczności odizolowania dziecka  lub trenerów.
  7. Maksymalna ilość uczestników zajęć w sali gimnastycznej wynosi 15 osób (nie dotyczy zajęć na boisku). Zachowujemy dystans społeczny.
  8. Infrastruktura sportowa i sprzęt sportowy są regularnie dezynfekowane.
  9. Kadra i uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny i do dezynfekcji rąk.
  10. Przed wejściem zostaje umieszczony pojemnik z płynem dezynfekującym i regulamin zajęć sportowych organizowanych przez trenerów bydgoskiego SALOSu.
No Comments

Post A Comment