Salezjański Turniej Piłki Nożnej

Salezjański Turniej Piłki Nożnej

Uczestnicy:

Zawodnicy (amatorzy), niezgłoszeni do rozgrywek K-PZPN, bez przynależności do klubów sportowych, Stowarzyszeń piłkarskich.

Drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

Turniej rozgrywany będzie w rocz.: 2005/MŁ. , 2007/MŁ., 2009/MŁ

Miejsce:

Sala gimnastyczna Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1, 85-792 Bydgoszcz.

Termin:

25.11.2017r., w godz. 10.00-20.00

Zgłoszenia drużyn do 17.11.2017r.

Informacje i zgłoszenia:

  • Osobiście w biurze SALOSu (przy sali gimnastycznej Collegium Salesianum, ul. Pod Reglami 1, S 102), we wtorki, w godz. 17.00 – 18.30.
  • Pocztą e-mail: mareksikorski – salos@o2.pl
  • Listownie na adres Stowarzyszenia SALOS: 85-792 Bydgoszcz, ul. Salezjańska 1.
  • Telefonicznie: Biuro SALOS-u: 605410012; Piotr Górski: 516067747; Marek Sikorski: 605410012

Patronat Medialny

– Express Bydgoski,
– Fordon.pl

Zadanie dofinansowane przez:
Ministerstwo Sportu i Turystyki

No Comments

Post A Comment