Regulamin XVIII Salezjańskiej Ligii Bydgoszczy

Regulamin XVIII Salezjańskiej Ligii Bydgoszczy

Informacje ogólne

 1. 1. Organizatorem Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy jest Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Bydgoszczy, przy Patronacie Honorowym Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Patronacie Medialnym Express-u Bydgoskiego.
 2. 2. Rozgrywki prowadzone są przez działaczy SALOS-u w następujących kategoriach wiekowych: 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003, 2004/młodsi.
  Wszystkie mecze rozgrywane są w sali gimnastycznej Collegium Salesianum w Bydgoszczy, ul. Pod Reglami 1, w soboty, w godz.: 13.00 – 20.00.
 3. Uczestnicy rozgrywek objęci są całodobowym ubezpieczeniem szkolnym. Nie są dodatkowo ubezpieczeni.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, środki płatnicze młodych piłkarzy.
 5. Stowarzyszenie Lokalne SALOS zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek SLB w trybie natychmiastowym, jeśli uczestnik lub uczestnicy utrudniają sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie naruszają ustalony regulamin.

Przepisy porządkowe

 1. Drużyna, aby mogła rozegrać spotkanie musi mieć pełnoletniego opiekuna i może być pomniejszona o jednego zawodnika.
 2. Zespół powinien przybyć na salę na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.
 3. Jeżeli drużyna nie pojawi się do 5 minut po czasie wyznaczonym do rozpoczęcia pojedynku zostanie odgwizdany walkower.
 4. Organizatorzy mają prawo sprawdzić dokumenty potwierdzające tożsamość zawodników, w przypadku braku dokumentów, zawodnik nie zostanie dopuszczony do meczu.
 5. 5. W rozgrywkach biorą udział jedynie zawodnicy-amatorzy tzn.: niebędący zarejestrowani w K-PZPN na rok 2012/2013.W przypadku niezastosowania się do wymogu, sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna SALOSu.
 6. W czasie rozgrywania meczu na sali gimnastycznej mogą znajdować się: organizatorzy, opiekunowie drużyn, zaproszeni goście.

Przepisy gry halowej piłki nożnej w rozgrywkach SLB

 1. Liczba graczy: maksymalna liczba zawodników-12, przy czym na boisku gra 5 (bramkarz i 4 zawodników w polu).Zmiany odbywają się systemem hokejowym zawodnik wchodzi na boisko przy linii środkowej. Zmianę bramkarza należy zasygnalizować sędziemu i to on na nią zezwala . Jeżeli z różnych powodów (kontuzje,wykluczenie) drużyna będzie liczyła mniej niż trzech zawodników, spotkanie zostanie zakończone walkowerem.
 2. Ubiór zawodników: stroje obydwu drużyn muszą mieć odmienne kolory, barwa ubioru bramkarza musi być inna niż pozostałych partnerów z drużyny. Jeżeli zajdzie potrzeba, drużyna figurująca w protokóle meczu jako gospodarz nałoży plastrony. Obuwie musi mieć miękką podeszwę, która nie pozostawia śladów na parkiecie.
 3. Czas gry: 2 x 15 minut minutową przerwą.
 4. Rozpoczęcie gry: każdy mecz, zgodnie z duchem salezjańskim rozpoczyna się modlitwą „Ojcze nasz…”, następnie następuje losowanie stron. Po gwizdku sędziego drużyna, która wylosowała piłkę zaczyna spotkanie przez kopnięcie piłki do przodu, przy czym przeciwnicy zobowiązani są do utrzymania pozycji w miejscu wyznaczonym przez sędziego do momentu kontaktu z piłką jakiegokolwiek zawodnika.
 5. Zdobycie bramki: bramka zostanie uznana, jeżeli piłka przekroczy linię bramkową całym obwodem.
 6. Rzuty wolne bezpośrednie: drużyna zostanie ukarana takim rzutem: jeżeli jej zawodnik popełni jedno z poniżej wymienionych przewinień:
  • kopnie lub próbował kopnąć przeciwnika
  • przewróci lub będzie próbował przewrócić przeciwnika
  • uderzy lub będzie próbował uderzyć przeciwnika
  • zaatakuje przeciwnika w sposób niebezpieczny
  • popchnie lub zatrzyma przeciwnika
  • wykona wślizg
  • dotknie piłkę ręką

  Za popełnienie jednego z tych przewinień w polu karnym drużyna będzie ukarana rzutem karnym.

 7. Rzuty wolne pośrednie: drużyna zostanie ukarana takim rzutem, jeśli jej zawodnik popełni jedno z niżej wymienionych przewinień:
  • atakuje bramkarza w obrębie pola karnego
  • gdy bramkarz dotyka piłkę po umyślnym zagraniu przez partnera z drużyny
  • piłka dotknie sufitu
  • bramkarz nie właściwie wznowi grę -piłka przekroczy linie połowy boiska
  • bramkarz nie wprowadzi piłki do gry w przeciągu 3 sekund

  Rzut wolny pośredni będzie wykonany z miejsca przewinienia, zawodnicy atakujący muszą być oddaleni o 2 metry od piłki.

 8. Wprowadzenie piłki przez bramkarza:, jeśli piłka opuści pole gry, bramkarz musi zagrać ją za pomocą ręki do połowy boiska i wprowadzić poza obręb pola karnego w przeciągu 3 sekund; jeśli piłka zostanie złapana przez bramkarza, ten musi zagrać ją za pomocą ręki do połowy boiska – nie dotyczy rocznika 2004/młodsi.
 9. Wprowadzenie piłki z autu: za pomocą nogi w przeciągu 3 sekund, przy czym przeciwnicy muszą być oddaleni od piłki na odległość 2 metrów,wprowadzenie piłki z autu uznane jest jako wolny pośredni.
 10. Wprowadzenie Piłki z Rogu:za pomocą nogi w przeciągu 3 sekund, przy czym przeciwnicy muszą być oddaleni od piłki na odległość 2 metrów, wprowadzenie piłki z rogu uznane jest jako rzut wolny bezpośredni.
 11. Kary: za zachowanie niezgodne z zasadami można ukarać zawodnika karą wychowawczą 1 lub 2 minutową. Kara taka traktowana jest jako żółta kartka. W szczególnych przypadkach zawodnik może być ukarany czerwoną kartką. W sytuacji, kiedy drużyna, której zawodnik otrzymał kartkę straci bramkę- ukarany wraca do gry. W przypadku czerwonej kartki skład nie może być uzupełniony po stracie gola. Jeżeli obie drużyny mają zawodników ukaranych karą wychowawczą i ktoś straci bramkę wówczas do gry powraca tylko zawodnik drużyny tracącej gola. O karze za czerwoną kartkę zdecydują organizatorzy.
 12. Za interpretację przepisów odpowiada sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 13. O aktualnej pozycji w tabeli decydują kolejności:
  • ilość punktów
  • bezpośredni pojedynek
  • stosunek bramek
  • większa ilość bramek strzelonych
  • mniejsza ilość bramek straconych
 14. Po zakończeniu meczu opiekunowie lub kapitanowie drużyn wyznaczają trzech zawodników, do serii rzutów karnych. Dotyczy rundy zasadniczej. Wyniki rzutów karnych nie będą miały wpływu na wynik meczu.
  Będzie prowadzona osobna klasyfikacja rzutów karnych.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w terminarzu spotkań, przy czym zobowiązują się do powiadomienia drużyn o takiej zmianie na minimum 3 dni przed planowanym meczem.

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ PRZYJEMNEJ ZABAWY I RYWALIZACJI FAIR PLAY.

No Comments

Post A Comment