Podziękowanie

Podziękowanie

Bydgoszcz, 21.11.2011.

„Dobroć jest czymś bardzo prostym,
być zawsze do dyspozycji drugich,
nigdy nie szukać samego siebie.”

Dawid Ben Gurion

PODZIĘKOWANIE

Radością napawa fakt, że są osoby, które potrafią dzielić się Swym Sercem,
z tymi którzy tego potrzebują.
Serdecznie dziękujemy za wpłatę 1% podatku dochodowego na rzecz dzieci i młodzieży, zrzeszonej w Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Bydgoszczy.

Wpłacając pomogliście Państwo potrzebującym, zagubionym, niejednokrotnie poszukującym swego sensu życia, a

“dając, staliście się Państwo bezgranicznie bogaci”.

Za 2010 rok wpłynęło na nasze konto 9654,28 zł.

Dzięki Ludziom Dobrej Woli, dofinansowaliśmy wypoczynek letni (Wołkowyja i Zachełmie) dzieciom z rodzin ubogich. Zakupimy sprzęt sportowy potrzebny do realizacji naszych zadań statutowych, nagrody na organizowane przez bydgoski SALOS turnieje sportowe, w tym także nagrody na Salezjańską Ligę Bydgoszczy.

Dziękujemy, że dostrzegacie Państwo potrzebę pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za dotychczasowe dobro i okazywaną życzliwość.

Radość i wszelka pomyślność niech towarzyszą w życiu osobistym.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Prezes SL SALOS RP w Bydgoszczy
Marek Sikorski

Tags:
No Comments

Post A Comment