Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Ta radosna nowina obiegła cały świat, który przeżywał wydarzenia męki i śmierci Chrystusa. Pan życia i śmierci niesie nam radość wyzwolenia z ludzkich słabości; umacnia naszą nadzieję mimo wielu trudności, które przeżywamy; wzmacnia wiarę, by nie poddała się obojętności i wlewa w nasze serca prawdziwą miłość, która bezinteresownie służy każdemu. Niech ten szczególny czas zaowocuje odnową naszego chrześcijańskiego życia.

Wesołego Alleluja!
życzy Bydgoski SALOS!

No Comments

Post A Comment