Nowy wzór Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku

Nowy wzór Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku

Uprzejmie informuję, że z dniem 5 kwietnia 2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku, w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, (Dziennik Ustaw, poz. 452, załącznik nr 6)

obowiązuje nowy wzór Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku.

Ważności nie tracą wcześniej pobrane Karty (dotyczy wypoczynku we Włoszech i na Mazurach)

Nowy wzór karty można pobrać ze stron internetowych naszych Szkół, SALOS-u i w biurze Stowarzyszenia SALOS.

[gview file=”http://nowy.salosbydgoszcz.iq.pl/wp-content/uploads/2016/05/KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU.pdf”]

No Comments

Post A Comment