Krok po kroku…

Krok po kroku…

Członkowie SL SALOS RP

  • Weryfikacja danych osobowych, dopisać e-mail.
  • Sprawdzić czy członkowie posiadają deklaracje, oświadczenia.
  • Sprawdzić opłaty składki członkowskiej (15 zł), opłat za wynajem sali gimnastycznej (5 zł / m-c).
  • Zapisać do grupy treningowej.

Członkowie „Nowi”

  • Spisać dane (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail).
  • Zapisać do grupy treningowej.
  • Wręczyć do wypełnienia: deklarację, oświadczenia, poprosić o 2 zdjęcia na legitymację SL SALOS RP i na Deklarację.
  • Przyjąć wpłatę członkowską (5 zł, za okres do końca 2013 r.)
No Comments

Post A Comment