Dziękujemy!!!

Dziękujemy!!!

W imieniu nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia Salos Bydgoszcz, pragniemy serdecznie podziękować Panu Markowi Sikorskiemu za 30 letnią współpracę, ogromny trud, zaangażowanie i serce  oraz bezprecedensowe osiągnięcia w pracy organizacyjnej i pedagogicznej na rzecz lokalnego środowiska salezjańskiego.

Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Salos Bydgoszcz prowadził szeroką działalność na rzecz rozwoju sportu, w szczególności piłki nożnej, krzewienia kultury fizycznej oraz turystyki wśród dzieci i młodzieży, tworząc solidne filary organizacji.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Markowi Sikorskiemu za lata twórczej aktywności i życzymy, aby wysiłek i trud tej pracy stał się źródłem codziennej, wewnętrznej radości i satysfakcji z wzorowo wypełnionej misji, a w życiu osobistym dużo zdrowia, szczęścia, wielu pogodnych chwil oraz mnóstwa następnych tak energicznie przeżytych lat !

Liczymy, że ustępujący Pan Prezes nadal będzie w miarę możliwości wspierał nas swoją wiedzą i doświadczeniem.

Z salezjańskim pozdrowieniem nowy Zarząd Stowarzyszenia Salos Bydgoszcz.

No Comments

Post A Comment