Dotyczy: Wypoczynek letni na Mazurach

Dotyczy: Wypoczynek letni na Mazurach

Osoby które zakwalifikowały się na wypoczynek letni na Mazurach, proszone są o uzupełnienie dokumentacji, do dnia 13.02.2016r.

„Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty -500,00 zł., i dostarczenie do biura SALOS-u, wniosku –zgłoszenia, podpisanego przez uczestnika i jego prawnych opiekunów.”

W przypadku niespełnienia warunku, osoby zainteresowane zostaną przesunięte na listę oczekujących.

No Comments

Post A Comment