Aktualności
28
04
2021
SALESIANI MERENTIBUS

„Pan Marek od Sportu” wyróżniony Medalem SALESIANI MERENTIBUS

Podczas uroczystej, odpustowej mszy świętej Inspektor Inspektorii Pilskiej św. Wojciecha, ks. Tadeusz Itrych, w poczuciu wdzięczności za wieloletnią działalność, wspierającą Salezjanów Inspektorii Pilskiej w pracy duszpasterskiej i wychowawczej, po wygłoszeniu laudacji, wyróżnił Marka Sikorskiego, nauczyciela-wychowawcę Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego Collegium Salesianum i prezesa Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP w Bydgoszczy, medalem SALESIANI MERENTIBUS.

Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP w Bydgoszczy

salos.byd@gmail.com
© 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.