Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Bydgoszczy

jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w zgodności z myślą, słowem i wizją chrześcijańską oraz uwzględnieniem bogactwa salezjańskiej tradycji wychowawczej i sportowej.

Podstawą prawną Stowarzyszenia Lokalnego SALOS RP w Bydgoszczy jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104; z 1990 Nr 14, poz. 86), ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r., – O kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873).


Przyjaciele Salosu

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP w Bydgoszczy

salos.byd@gmail.com
© 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.