Działalność

XXIV edycja Salezjańska Liga Bydgoszczy

II edycja Salezjańska Liga Przedszkolaków

 • Historia Ligi
 • Regulaminy
 • Prezentacja drużyn
 • Terminarz
 • Sprawozdania

Salezjańska Liga Fordonu (taka była początkowa nazwa) utworzona zastała w 1995 roku, a twórcami i pomysłodawcami rozgrywek byli działacze bydgoskiego SALOSu: Kazimierz Stasiak i Marek Sikorski.

Do pierwszego turnieju zgłosiło się 20 drużyn, rozgrywki trwały od listopada 1995 roku do czerwca 1996 r., rozegrano 187 spotkań, strzelono 1415 bramek, a rozgrywki prowadzili: Kazimierz Stasiak i Marek Sikorski.
Pomagali: Marian Belka, Grzegorz Mrzygłocki, Krzysztof Maciorowski, Karol Cziżmowski.
Opiekę duchową sprawował prezes SL SALOS, ks. Piotr Ptasiński.

W 2004 roku zmieniono nazwę na Salezjańską Ligę Bydgoszczy.
Od I edycji patronat prasowy sprawuje Express Bydgoski.

SALEZJAŃSKA LIGA BYDGOSZCZY – XXIV EDYCJA

SALEZJAŃSKA LIGA PRZEDSZKOLAKÓW – II EDYCJA

sezon 2018/2019

Informacje ogólne
 1. Organizatorem Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy jest Stowarzyszenie Lokalne SALOS w Bydgoszczy, przy Patronacie Medialnym Express-u Bydgoskiego i Fordon.pl.
 2. 2. Rozgrywki prowadzone są przez działaczy SALOS-u w następujących kategoriach wiekowych: 2006/młodsi, 2008/młodsi, 2010/młodsi, PRZEDSZKOLAKI – 2012/młodsi. Wszystkie mecze rozgrywane są w sali gimnastycznej Collegium Salesianum w Bydgoszczy, ul. Pod Reglami 1, (Grudzień 2018 – Marzec 2019, w soboty, w godz.: 12.30 – 19.00.)
 3. Uczestnicy rozgrywek objęci są całodobowym ubezpieczeniem szkolnym. Nie są dodatkowo ubezpieczeni.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, środki płatnicze młodych piłkarzy.
 5. Stowarzyszenie Lokalne SALOS zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z rozgrywek SLB w trybie natychmiastowym, jeśli uczestnik lub uczestnicy utrudniają sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie naruszają ustalony regulamin.
Przepisy porządkowe
 1. Drużyna, aby mogła rozegrać spotkanie musi mieć pełnoletniego opiekuna i może być pomniejszona o jednego zawodnika.
 2. Zespół powinien przybyć na salę na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu.
 3. Jeżeli drużyna nie pojawi się do 5 minut po czasie wyznaczonym do rozpoczęcia pojedynku zostanie odgwizdany walkower.
 4. 4. Organizatorzy mają prawo sprawdzić dokumenty potwierdzające tożsamość zawodników, w przypadku braku dokumentów, zawodnik nie zostanie dopuszczony do meczu. W rozgrywkach biorą udział jedynie zawodnicy-amatorzy, niezgłoszeni do rozgrywek K-PZPN.
 5. W czasie rozgrywania meczu na sali gimnastycznej mogą znajdować się: organizatorzy, opiekunowie drużyn, zaproszeni goście.
 6. 6. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
Przepisy gry halowej piłki nożnej w rozgrywkach SLB
 1. Liczba graczy: maksymalna liczba zawodników-12, przy czym na boisku gra 5 (bramkarz i 4 zawodników w polu).Zmiany odbywają się systemem hokejowym zawodnik wchodzi na boisko przy linii środkowej. Zmianę bramkarza należy zasygnalizować sędziemu i to on na nią zezwala . Jeżeli z różnych powodów (kontuzje,wykluczenie) drużyna będzie liczyła mniej niż trzech zawodników, spotkanie zostanie zakończone walkowerem.
 2. Ubiór zawodników: stroje obydwu drużyn muszą mieć odmienne kolory, barwa ubioru bramkarza musi być inna niż pozostałych partnerów z drużyny. Jeżeli zajdzie potrzeba, drużyna figurująca w protokóle meczu jako gospodarz nałoży plastrony. Obuwie musi mieć miękką podeszwę, która nie pozostawia śladów na parkiecie.
 3. Czas gry: rocznik 2006/młodsi – 2 x 15 minut, rocznik 2008/młodsi – 2 x 12 minut, rocznik 2010/młodsi – 2 x 10 minut, PRZEDSZKOLAKI – 2 x 7 minut.
 4. Rozpoczęcie gry: każdy mecz, zgodnie z duchem salezjańskim rozpoczyna się modlitwą „Ojcze nasz…”, następnie następuje losowanie stron. Po gwizdku sędziego drużyna, która wylosowała piłkę zaczyna spotkanie przez podanie piłki do partnera, przy czym przeciwnicy zobowiązani są do utrzymania pozycji w miejscu wyznaczonym przez sędziego do momentu kontaktu z piłką jakiegokolwiek zawodnika.
 5. Zdobycie bramki: bramka zostanie uznana, jeżeli piłka przekroczy linię bramkową całym obwodem.
 6. Rzuty wolne bezpośrednie: drużyna zostanie ukarana takim rzutem: jeżeli jej zawodnik popełni jedno z poniżej wymienionych przewinień:
  • kopnie lub próbował kopnąć przeciwnika
  • przewróci lub będzie próbował przewrócić przeciwnika
  • uderzy lub będzie próbował uderzyć przeciwnika
  • zaatakuje przeciwnika w sposób niebezpieczny
  • popchnie lub zatrzyma przeciwnika
  • wykona wślizg
  • dotknie piłkę ręką

  Za popełnienie jednego z tych przewinień w polu karnym drużyna będzie ukarana rzutem karnym.

 7. Rzuty wolne pośrednie: drużyna zostanie ukarana takim rzutem, jeśli jej zawodnik popełni jedno z niżej wymienionych przewinień:
  • atakuje bramkarza w obrębie pola karnego
  • gdy bramkarz dotyka piłkę po umyślnym zagraniu przez partnera z drużyny
  • piłka dotknie sufitu
  • bramkarz nie właściwie wznowi grę
  • bramkarz nie właściwie wznowi grę – piłka przekroczy linie połowy boiska
  • bramkarz nie wprowadzi piłki do gry w przeciągu 3 sekund

  Rzut wolny pośredni będzie wykonany z miejsca przewinienia, zawodnicy atakujący muszą być oddaleni o 3 metry od piłki.

 8. Wprowadzenie piłki przez bramkarza:
  • po aucie bramkowym – jeśli piłka opuści pole gry, bramkarz musi zagrać ją za pomocą ręki do połowy boiska i wprowadzić poza obręb pola karnego w przeciągu 3 sekund.
  • z gry – bramkarz może sam wyprowadzić piłkę nogą( może zdobyć bramkę), lub podać piłkę ręką, w obrębie całego pola gry.
 9. Wprowadzenie piłki z autu: za pomocą nogi w przeciągu 3 sekund, przy czym przeciwnicy muszą być oddaleni od piłki na odległość 2 metrów,wprowadzenie piłki z autu uznane jest jako wolny pośredni.
 10. Wprowadzenie piłki z rogu: za pomocą nogi w przeciągu 3 sekund, przy czym przeciwnicy muszą być oddaleni od piłki na odległość 3 metrów, wprowadzenie piłki z rogu uznane jest jako rzut wolny bezpośredni.
 11. Kary: za zachowanie niezgodne z zasadami można ukarać zawodnika karą wychowawczą 1 lub 2 minutową. Kara taka traktowana jest jako żółta kartka.W szczególnych przypadkach zawodnik może być ukarany czerwoną kartką .W sytuacji, kiedy drużyna, której zawodnik otrzymał kartkę straci bramkę- ukarany wraca do gry.W przypadku czerwonej kartki skład nie może być uzupełniony po stracie gola.Jeżeli obie drużyny mają zawodników ukaranych karą wychowawczą i ktoś straci bramkę wówczas do gry powraca tylko zawodnik drużyny tracącej gola.O karze za czerwoną kartkę zdecydują organizatorzy.
 12. Za interpretację przepisów odpowiada sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 13. O aktualnej pozycji w tabeli decydują kolejności:
  • ilość punktów
  • bezpośredni pojedynek
  • stosunek bramek
  • większa ilość bramek strzelonych
  • mniejsza ilość bramek straconych
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w terminarzu spotkań, przy czym zobowiązują się do powiadomienia drużyn o takiej zmianie na minimum 3 dni przed planowanym meczem.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju bez wcześniejszych uzgodnień z uczestnikami.
 16. Wszelkie sprawy sporne powstałe w trakcie zawodów rozstrzyga organizator, którego decyzja jest ostateczna.

ORGANIZATORZY ŻYCZĄ PRZYJEMNEJ ZABAWY I RYWALIZACJI FAIR PLAY.

XXIV SALEZJAŃSKA LIGA BYDGOSZCZY

II Salezjańska Liga Przedszkolaka

Prezentacja drużyn

Rocznik 2006

1. UKS TĘCZA I

2. UKS TĘCZA II

3. SPTS BOSKO

4. SALOS

5. AP REISSA

6. UKS TRÓJKA GÓRSK

7. SALOS TORUŃ


Mecze rozgrywane są systemem “każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej.

Czas gry: 2 x 15 minut + przerwa – 2 minuty.

Do dalszej gry awansują cztery najlepsze drużyny.

 

Półfinały: 1 – 3 2 – 4

 

 

Rocznik 2008

1. UKS TĘCZA I

2. UKS TĘCZA II

3. AP REISSA

4. SPTS SALEZJANIE

5. SALOS TORUŃ

6. SALOS BYDGOSZCZ

7. KATOLIK

8. UKS TRÓJKA GÓRSK

Mecze rozgrywane są systemem “każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej.

Czas gry: 2 x 12 minut + przerwa – 2 minuty

Do dalszej gry awansują cztery najlepsze drużyny.

 

Półfinały: 1 – 3 2 – 4

 

Rocznik 2010

1. UKS TĘCZA

2. AP REISSA

3. SALOS BYDGOSZCZ

4. SALOS TORUŃ 1

5. SALOS TORUŃ 2

6. SALOS TORUŃ 3

7. UKS TRÓJKA GÓRSK

8. KATOLIK

 

Mecze rozgrywane są systemem “każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej.

Czas gry: 2 x 10 minut + przerwa – 2 minuty

Do dalszej gry awansują cztery najlepsze drużyny.

 

Półfinały: 1 – 3 2 – 4

 

Rocznik 2012

SALEZJAŃSKA LIGA PRZEDSZKOLAKA

 

1. UKS TĘCZA

2. AP REISSA NIEBIESCY

3. AP REISSA CZERWONI

4. UKS TRÓJKA GÓRSK

5. BAJKOLANDIA

6. SPTS BYDGOSZCZ

7. ELŻBIETANKI

8. KATOLIK

Mecze rozgrywane są systemem “każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej.

Czas gry: 2 x 7 minut + przerwa – 2 minuty

Do dalszej gry awansują cztery najlepsze drużyny.

Półfinały: 1 – 3 2 – 4

SALEZJAŃSKA LIGA BYDGOSZCZY- XXIV EDYCJA

SALEZJAŃSKA LIGA PRZEDSZKOLAKA- II EDYCJA

2018/2019

TERMINARZ

16.02.2019.

 

12.30

2012

UKS TĘCZA – BAJKOLANDIA

12.50

2012

SPTS BYDGOSZCZ – UKS TRÓJKA GÓRSK

13.10

2012

UKS TĘCZA – UKS TRÓJKA GÓRSK

13.30

2012

BAJKOLANDIA – AP REISSA CZERWONI

13.50

2012

SPTS BYDGOSZCZ – AP REISSA NIEBIESCY

14.10

2012

BAJKOLANDIA – SPTS BYDGOSZCZ

14.30

2012

UKS TRÓJKA GÓRSK – AP REISSA NIEBIESCY

14.50

2012

UKS TĘCZA – AP REISSA CZERWONI

15.10

2012

BAJKOLANDIA – KATOLIK

15.30

2012

UKS TĘCZA – AP REISSA NIEBIESCY

15.50

2012

AP REISSA CZERWONI – KATOLIK

16.10

2012

KATOLIK – AP REISSA NIEBIESCY

 

23.02.2019.

 

12.30

2008

UKS TRÓJKA GÓRSK – UKS TĘCZA II

13.00

2008

UKS TĘCZA I – SALOS BYDGOSZCZ

13.30

2008

AP REISSA – UKS TRÓJKA GÓRSK

14.00

2008

UKS TĘCZA II- SALOS TORUŃ

14.30

2008

AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ

15.00

2008

UKS TĘCZA I – SALOS TORUŃ

15.30

2008

SALOS TORUŃ – SALOS BYDGOSZCZ

16.00

2008

SPTS SALEZJANIE – SALOS TORUŃ

16.30

2008

UKS TRÓJKA GÓRSK – SPTS SALEZJANIE

17.00

2008

SALOS TORUŃ – UKS TRÓJKA GÓRSK

17.30

2006

UKS TĘCZA I – UKS TRÓJKA GÓRSK

18.05

2006

SALOS – UKS TĘCZA II

18.40

2006

UKS TĘCZA I – AP REISSA

19.10

2006

UKS TRÓJKA GÓRSK – UKS TĘCZA II

 

02.03.2019.

SALEZJAŃSKA LIGA PRZEDSZKOLAKA

FINAŁY

 

12.20

2012

½ FINAŁU 1-3

12.50

2012

½ FINAŁU 2-4

13.20

2012

MECZ O III MIEJSCE

13.50

2012

MECZ O I MIEJSCE

 

02.03.2019.

14.15

2010

UKS TRÓJKA GÓRSK – SALOS TORUŃ 2

14.40

2010

UKS TĘCZA – SALOS BYDGOSZCZ

15.05

2010

SALOS TORUŃ 2 – KATOLIK

15.30

2010

SALOS TORUŃ 3 – UKS TRÓJKA GÓRSK

15.55

2010

SALOS BYDGOSZCZ – KATOLIK

16.20

2010

SALOS TORUŃ 3 – AP REISSA

16.45

2010

UKS TĘCZA – SALOS TORUŃ 1

17.10

2010

UKS TRÓJKA GÓRSK – KATOLIK

17.35

2010

SALOS TORUŃ 1 – AP REISSA

18.00

2010

KATOLIK – AP REISSA

 

10.03.2019

FINAŁY SLB

 

12.00

2010

½ FINAŁU 1-3

12.25

2010

½ FINAŁU 2-4

12.50

2010

MECZ O III MIEJSCE

13.15

2010

MECZ O I MIEJSCE

13.45

2008

½ FINAŁU 1-3

13.50

2008

½ FINAŁU 2-4

14.30

2008

MECZ O III MIEJSCE

15.00

2008

MECZ O I MIEJSCE

15.40

2006

½ FINAŁU 1-3

16.30

2006

½ FINAŁU 2-4

17.10

2006

MECZ O III MIEJSCE

17.45

2006

MECZ O I MIEJSCE

 

16.03.2019.

Godz., 10.00

Kościół pw. Św. Marka, ul. Salezjańska 1


Uroczyste zakończenie II edycji Salezjańskiej Ligi Przedszkolaka, XXIV
edycji Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy.


Przyjaciele Salosu

Dziękujemy za Wasze wsparcie!