• 24 - 27 czerwca 2023 r. - Czerwińsk nad Wisłą
    Zabierz Swoją Rodzinę!
  • Panie Marku, Dziękujemy!!!

  • Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021’Przyjaciele Salosu

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Stowarzyszenie Lokalne SALOS RP w Bydgoszczy

salos.byd@gmail.com
© 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.